Meka: Bilim Kurgu Blogu

Bilim kurgunun steampunk, dieselpunk ve cyberpunk alt türleriyle ilgilenen, "kurgu blog"!

14.4.07

Dieselpunk Nedir?

Türleri kronolojik olarak sıraladığımızda dieselpunk ı, steampunk la cyberpunk arasındaki geçiş dönemi olarak değerlendirmemiz mümkün olacaktır. Steampunk dönemine ait buharla çalışan, emek yoğun devasa makinelerin gelişmiş versiyonları ile cyberpunk ın asli öğeleri olan sibernetik alet edevat ve biyolojik gelişimin ilk örnekleri bu dönemde karşımıza çıkar.

Arkaplanda devam etmekte olan 2. Dünya Savaşı atmosferi, savaşın bitmesini beklemeden başlayan soğuk savaş ve politik paranoya gibi öğelerle şekilllenen distopik bir dönem olarak nitelenebilir.

Bu dönemde Japonya teknolojik gelişimine devam ederken ilk bilgisayar terminallerini geliştirir. Nazi bilim adamları ari ırk fikri peşinde kusursuz insanı yaratmak için biyoteknolojiye sarıp, genetik klonloma ve organ kopyalama deneylerinde aşamalar kaydederler. Amerika ve İngiltere ise zihin kontrol mekanizmaları ve insan makine arayüzleri üzerine yoğunlaşırlar.

daha fazlası için bkz.
dieselpunk @ wiki

[+/-] Read More...

11.4.07

Cyberpunk Nedir?

Cyberpunk, bilimkurgunun "yüksek teknoloji ve düşük yaşam standardı" odaklı alt türüdür.

Cyberpunk ifadesi ilk olarak Bruce Bethke nin 1980 de yazdığı aynı isimli öyküde kullanılmıştır. Bethke nin öyküsünde bir karakteri betimlerken kullandığı sözcük, daha sonra tüm bir türün ismi olmuştur.

Sözcük, Cybernetics ve punk sözcüklerinin birleşiminden oluşmakta. bilgi teknolojisi ve sibernetik gibi gelişmiş bilimle, toplumsal düzendeki köklü değişiklikleri vurgular.

Lawrence Person a göre:

"Klasik cyberpunk karakterleri çoğunlukla, günlük yaşamın hızlı teknolojik değişim, otomatize edilmiş ve her yerden kolayca ulaşılan bilgi, ve abartılı vücut modifikasyonlarıyla sarsıldığı distopik geleceklerde toplumdan uzaklaşmış, topluma yabancılaşmış, sınırda yaşayan yalnızlardır."

Cyberpunk hikayeler çoğunlukla hacker, yapay zeka ya da mega şirketler çevresinde şekillenir. Olaylar uzak gelecek ya da farklı galaksiler yerine (Isaac Asimov un Vakıf serisi ya da Frank Herbert in Dune serisinin aksine) yakın gelecekte geçer.

Sanayileşme sonra distopya olarak kurulan dünyanın sosyal unsurlarıysa, kültürel yozlaşma ve üretim amaçlarından çok daha farklı alanlarda kullanılan teknoloji olarak sıralanabilr.

ayrıca bkz.
cyberpunk @ wiki

[+/-] Read More...

Steampunk Nedir?

Steampunk, 80 ler ve 90 ların başında ortaya çıkan "fantezi" ve "spekülatif kurgu" alt türüdür.

Steampunk ifadesi, buhar gücünün yaygın şekilde kullanıldığı, H. G. Wells in kurgusal icatlarıyla birlikte daha sonraki dönemlerde ortaya çıkması gereken -bilgisayar ya da robotlar gibi- teknolojik gelişmelerle birlikte, bilimkurgu ve fantezi öğelerini de barındıran -sıklıkla 19. yüzyıl ve viktorya dönemi ingilteresi olarak tasvir edilen- alternatif bir çağı anlatır.

orjinal metin için bkz.
steampunk @ wikipedia

[+/-] Read More...

Author

Labels